Władze spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza

Prezes Rady Nadzorczej

Zbigniew Urbański

V-ce Prezes:

Mirosława Czarnecka

Członek

Tomasz Biziorek