Oferta

Jako profesjonalna firma, zajmująca sie projektowaniem od szeregu lat, posiadamy znaczny kapitał wiedzy i doświadczeń, który zaowocował szeregiem opracowań projektowychw oparciu o które zrealizowano, bądź znajduje się w realizacji szereg inwestycji z zakresu ochrony środowiska i budownictwa komunalnego.

Nabyte przez projektantów naszej firmy doświadczenie w projektowaniu, pozwalają nam na podjęcie się wykonania prac studialnych i koncepcyjnych oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dowolnie wybranego zagadnienia wymienionego poniżej: