Władze spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza

Prezes Rady Nadzorczej

Stanisław Biziorek

V-ce Prezes Rady Nadzorczej

Andrzej Polak

Członek Rady Nadzorczej

Jolanta Niestrój